Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksWarganegara

Bahagian Pendaftaran Taraf Kebangsaan (Warganegara) bertanggungjawab dalam memproses permohonan untuk mendapatkan taraf sebagai rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Bahagian ini juga memberikan pengesahan taraf kerakyatan mengikut Bab-bab yang ditentukan d​i bawah Akta Pendaftaran Kebangsaan Brunei, Penggal 15.

 

 

 

 

 

 
                                                                            IMG_8808.JPG

 
 
 
 
 
 
 
PERMOHONAN BAGI TARAF KEBANGSAAN BRUNEI (WARGANEGARA) DAN PERMOHONAN LAIN YANG BERKAITAN :

BAB 4 (1) Akta Taraf Kebangsaan
  • Mengikut Ayah Warganegara Brunei Darussalam (Mutlak undang-undang)
 
BAB 5 (6) Akta Taraf Kebangsaan
 
 
BAB 6 (1) Akta Taraf Kebangsaan
  • Mengikut Ayah Warganegara Brunei Darussalam
  • Mengikut Ibu Warganegara Brunei Darussalam
  • Mengikut Ibu atau Ayah Angkat Warganegara Brunei Darussalam
 
BAB 5 (1) Akta Taraf Kebangsaan
  • Bagi Ujian Tulis atau Lisan
 
BAB 8 (1) Akta Taraf Kebangsaan

 

Orang ramai yang berhajat untuk memohon bagi pendaftaran taraf kebangsaan dinasihatkan untuk berurusan terus ke Ibu Pejabat atau di mana-mana cawangan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan di daerah lainnya.