Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPerundangan dan Perhubungan Antarabangsa


Bahagian Perundangan dan Perhubungan Antarabangsa adalah dipertanggungjawabkan untuk:

  • Menyelaras, memantau, mengemaskinikan maklumat serta mengenal pasti isu-isu yang dibangkitkan dan dibincangkan semasa di mesyuarat peringkat dua hala, serantau dan antarabangsa yang dihadiri oleh pegawai-pegawai Jabatan ataupun pihak agensi-agensi berkaitan dengan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan.
  • Melaksanakan pengurusan dari segi persediaan maklumat dan logistik bagi pegawai-pegawai Jabatan yang menghadiri meyuarat/kursus/bengkel di luar negeri.
  • Memastikan semua dasar baru dilaksanakan sewajarnya terutama sekali di pos-pos kawalan. 
IMG_2937 - Copy (1).JPG​​IMG_6046.JPG