Pendaftaran Kebangsaan
Permohonan Kad Pengenalan

Jenis Kad Pengenalan

- Warganegara Brunei
- Penduduk Tetap Brunei Darussalam
- Warganegara Asing yang tinggal di Negara Brunei Darussalam tidak kurang 3 bulan
 1. Permohonan Kad Pengenalan Pintar Baru
 2. Penukaran Kad Pengenalan Pintar


Permohonan Kad Pengenalan Pintar Baru


Kad Pengenalan Pintar (Kuning)


Kad Pengenalan tersebut hanyalah dikeluarkan kepada Warganegara Brunei yang mencapai umur 12 tahun.

Untuk memohon kad pengenalan tersebut, pemohon hendaklah menghadapkan permohonannya sendiri ke bahagian Pendaftaran Kebangsaan di Tingkat Bawah Bangunan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan atau juga cawangan-cawangan daerah yang lain pada waktu pejabat saja.

 • Dokumen yang dibawa bersama adalah:

  • Sijil Kelahiran Asal dan salinannya
  • Sijil Kerakyatan Bapa/Pemohon Asal dan salinannya (jika ada)
  • Kad Pengenalan Bapa (jika Bapa bekerja sebagai Polis/ Tentera) dan salinannya
   
 • Tempoh Mansuh

  • 5 Tahun (hendaklah diperbaharui setelah waktu tersebut)

 • Tempoh Memproses

  • 14 Hari Waktu Bekerja

 • Bayaran Kad Pengenalan

  • BND$15.00
   ($10.00 untuk bayaran kad & $5.00 untuk gambar digital)


Kad Pengenalan Pintar (Ungu)

 • Keperluan Asas

  • Kad Pengenalan tersebut hanyalah dikeluarkan kepada Pemegang Permit Masuk atau 'Resident Permit' yang mencapai umur 12 tahun

 • Cara Memohon?

  • Untuk memohon kad pengenalan tersebut, pemohon hendaklah menghadapkan permohonannya sendiri ke bahagian Pendaftaran Kebangsaan di Tingkat Bawah Bangunan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan atau juga cawangan-cawangan daerah yang lain pada waktu pejabat saja.

 • Dokumen yang perlu dibawa bersama:

  • Sijil Kelahiran Asal dan salinannya
  • Kad Permit Masuk/ 'Resident Permit' Asal dan salinannya
  • Pasport Asal dan salinannya
   
 • Tempoh Mansuh

  • 5 tahun (hendaklah diperbaharui setelah waktu tersebut)

 • Tempoh Memproses

  • 14 Hari Waktu Bekerja

 • Bayaran Kad Pengenalan

  • BND$20.00
   ($15.00 untuk bayaran kad & $5.00 untuk gambar digital)


Kad Pengenalan Pintar (Hijau)


Kad Pengenalan tersebut hanyalah dikeluarkan kepada warganegara asing yang tinggal di Negara Brunei Darussalam tidak kurang 3 bulan.

Untuk memohon kad pengenalan tersebut, pemohon hendaklah menghadapakan permohonannya sendiri ke bahagian Pendaftaran Kebangsaan di Tingkat Bawah Bangunan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan atau juga cawangan-cawangan daerah yang lain pada waktu pejabat saja.

 • Dokumen yang perlu dibawa bersama:

  • Pasport Asal dan salinannya
 • Tempoh Mansuh

  • Mengikut tempoh Pas Imigresen yang dicatit di dalam Pasport

 • Tempoh Memproses

  • 30 Hari Waktu Bekerja

 • Bayaran Kad Pengenalan

  • BND$20.00
   ($15.00 untuk bayaran kad & $5.00 untuk gambar digital)
Penukaran Kad Pengenalan Pintar


Kad Pengenalan Pintar (Kuning)


Kad Pengenalan tersebut hanyalah dikeluarkan kepada Warganegara Brunei yang mencapai umur 17 tahun atau selepas 10 tahun memegang kad pengenalan tersebut.

Kad Pengenalan yang rosak atau hilang juga perlu ditukar.

Untuk memohon kad pengenalan tersebut, pemohon hendaklah menghadapkan permohonannya sendiri ke bahagian Pendaftaran Kebangsaan di Tingkat Bawah Bangunan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan atau juga cawangan-cawangan daerah yang lain pada waktu pejabat saja.

 • Dokumen yang perlu dibawa bersama:

  • Kad Pengenalan Asal dan salinannya
  • Sijil Kelahiran Asal dan salinannya
  • Sijil Kerakyatan Pemohon Asal dan salinannya (jika ada)
   
 • Tempoh Mansuh

  • 10 Tahun (hendaklah diperbaharui setelah waktu tersebut)

 • Tempoh Memproses

  • 14 Hari Waktu Bekerja

 • Bayaran Kad Pengenalan

  • Kerana Sudah Mansuh - BND$15.00
  • Kerana Hilang :
   (Kali Pertama Hilang- BND$20.00)
   (Kali Kedua Hilang   - BND$55.00)
   (Kali Ketiga Hilang   - BND$105.00)

 


Kad Pengenalan Pintar (Ungu)

Kad Pengenalan tersebut hanyalah dikeluarkan kepada Pemegang Permit Masuk atau 'Resident Permit' yang mencapai umur 17 tahun atau setelah tarikh mansuh

Kad Pengenalan yang rosak atau hilang juga perlu ditukar

Untuk memohon kad pengenalan tersebut, pemohon hendaklah menghadapkan permohonannya sendiri ke bahagian Pendaftaran Kebangsaan di Tingkat Bawah Bangunan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan atau juga cawangan-cawangan daerah yang lain pada waktu pejabat saja.

 • Dokumen yang perlu dibawa bersama:

  • Kad Pengenalan Asal dan salinannya
  • Sijil Kelahiran Asal dan salinannya
  • Kad Permit Masuk/'Resident Permit' Asal dan salinannya
  • Pasport Asal dan salinannya
  • Pasport Asal dan salinannya
   
 • Tempoh Mansuh

  • 10 tahun (hendaklah diperbaharui seterlah waktu tersebut)

 • Tempoh Memproses

  • 14 Hari Waktu Bekerja

 • Bayaran Kad Pengenalan

 • Kerana Sudah Mansuh - BND$15.00
 • Kerana Hilang :
  (Kali Pertama Hilang- BND$20.00)
  (Kali Kedua Hilang   - BND$55.00)
  (Kali Ketiga Hilang   - BND$105.00)

 

Kad Pengenalan Pintar (Hijau)

Kad Pengenalan tersebut hanyalah dikeluarkan kepada warganegara asing yang tinggal di Negara Brunei Darussalam tidak kurang 3 bulan atau setelah tarikh mansuh

Kad Pengenalan yang rosak atau hilang juga perlu ditukar

Untuk memohon kad pengenalan tersebut, pemohon hendaklah menghadapkan permohonannya sendiri ke bahagian Pendaftaran Kebangsaan di Tingkat Bawah Bangunan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan atau juga cawangan-cawangan daerah yang lain pada waktu pejabat saja.

 • Dokumen yang perlu dibawa bersama:

  • Pasport Asal dan salinannya
  • Dua keping gambar ukuran kad pengenalan
 • Tempoh Mansuh

  • Mengikut tempoh Pas Imigresen yang dicatit di dalam Pasport

 • Tempoh Memproses

  • 30 Hari Waktu Bekerja

 • Bayaran Kad Pengenalan

 • Kerana Sudah Mansuh - BND$15.00
 • Kerana Hilang :
  (Kali Pertama Hilang- BND$20.00)
  (Kali Kedua Hilang   - BND$55.00)
  (Kali Ketiga Hilang   - BND$105.00)


Permohonan Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat

 1. Permohonan Sijil Kelahiran Baru
 2. Permohonan untuk Salinan Sijil Kelahiran
 3. Permohonan untuk Sijil Kematian Baru
 4. Permohonan untuk Salinan Sijil Kematian
 5. Permohonan Anak AngkatPermohonan Sijil Kelahiran Baru


Untuk memohon sijil tersebut, bapa atau penjaga anak tersebut hendaklah menghadapkan permohonan ke bahagian Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat di Tingkat Satu Bangunan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan atau juga cawangan-cawangan daerah yang lain pada waktu pejabat saja.

 • Dokumen yang perlu dibawa bersama:

  • Kad Pengenalan kedua Ibu bapa dan salinannya
  • Sijil Nikah Asal dan salinannya
  • Pasport kedua ibu bapa yang bukan memegang Kad Pengenalan Kuning (bagi warganegara asing) dan salinannya
  • Sijil Pengakuan Islam begi mereka memeluk Ugama Islam dan salinannya
  • Kad Pengenalan pelapor jika bukan terdiri daripada kedua ibu bapa kepada anak damit berkenaan (jika perlu)
  • Sijil Mati jika bapa kepada anak damit tersebut meninggal dunia dan salinannya
  • Sijil Cerai bagi mereka yang telah bercerai semasa mengandung dan salinannya
 • Tempoh Memproses

  • 7 Hari Waktu Bekerja

Permohonan untuk Salinan Sijil Kelahiran
Untuk memohon sijil tersebut, bapa atau penjaga anak tersebut hendaklah menghadapkan permohonan ke bahagian Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat di Tingkat Satu Bangunan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan atau juga cawangan-cawangan daerah yang lain pada waktu pejabat saja.

 • Dokumen yang perlu dibawa bersama:

  • Keterangan polis dan salinannya (jika hilang)
 • Tempoh Memproses

  • 7 Hari Waktu Bekerja

 • Bayaran Sijil

  • B$5.00


Permohonan Sijil Kematian Baru
Untuk memohon sijil tersebut, bapa atau penjaga anak tersebut hendaklah menghadapkan permohonan ke bahagian Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat di Tingkat Satu Bangunan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan atau juga cawangan-cawangan daerah yang lain pada waktu pejabat saja.

 • Dokumen yang perlu dibawa bersama:

  • Kad Pengenalan Asal yang meninggal dan salinannya
  • Pasport yang meninggal dan salinannya (bagi warganegara asing)
  • Borang 'F' dari Pegawai Perubatan
  • Sijil Pengakuan Islam begi mereka memeluk Ugama Islam dan salinannya
  • Kad Pengenalan pelapor jika bukan terdiri daripada kedua ibu bapa kepada anak damit berkenaan (jika perlu)
 • Tempoh Memproses

  • Meninggal di Hospital - 7 hari waktu bekerja
  • Meninggal di Kampung - 21 hari waktu bekerja


Permohonan untuk Salinan Sijil Kematian

Untuk memohon sijil tersebut, bapa atau penjaga anak tersebut hendaklah menghadapkan permohonan ke bahagian Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat di Tingkat Satu Bangunan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan atau juga cawangan-cawangan daerah yang lain pada waktu pejabat saja.

Untuk memohon sijil tersebut, bapa atau penjaga anak tersebut hendaklah menghadapkan permohonan ke bahagian Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat di Tingkat Satu Bangunan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan atau juga cawangan-cawangan daerah yang lain pada waktu pejabat saja.

 • Tempoh Memproses

  • 7 Hari Waktu Bekerja

 • Bayaran Sijil

  • B$5.00


Permohonan Anak Angkat

Untuk memohon sijil tersebut, ibu bapa angkat anak tersebut hendaklah menghadapkan permohonan ke bahagian Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat di Tingkat Satu Bangunan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan atau juga cawangan-cawangan daerah yang lain pada waktu pejabat saja.

 • Dokumen yang perlu dibawa bersama sekiranya Permohanan Anak Angkat terdiri dari Warganegara Brunei dan Penduduk Tetap adalah:
 • Sijil Nikah Pemohon dan 2 keping salinannya
 • Kad Pengenalan Pemohon dan Isteri dan 2 keping salinannya
 • Surat Pengakuan Penyerahan Anak yang diangkat oleh keluarga kandung dan 2 keping salinannya
 • Surat Kelahiran Anak yang diangkat dan 2 keping salinannya
 • Kad Pengenalan Ibu bapa kandung dan 2 keping salinannya
 • Surat Pengakuan bersetem $5.00 secara berkanun dari Mahkamah Besar dan sekeping salinannya

 • Dokumen yang dibawa bersama sekiranya Permohanan Anak Angkat terdiri dari Warganegara Asing adalah:

  • Sijil Nikah Pemohon dan 3 keping salinannya
  • Kad Pengenalan Pemohon dan Isteri dan 3 keping salinannya
  • Surat Pengakuan Penyerahan Anak yang diangkat oleh keluarga kandung dan 3 keping salinannya
  • Sijil Pendaftaran Anak Angkat dari tempat asal anak berkenaan dan 3 keping salinannya
  • Surat Kelahiran Anak yang diangkat dan 3 keping salinannya
  • Pasport bagi Anak yang diangkat dan 3 keping salinannya
  • Kad Pengenalan Ibu bapa kandung dan 3 keping salinannya
  • Surat Pengakuan secara berkanun dari Mahkamah Besar mengenai Pengangkatan/ Penyerahan anak yang diangkat dan 3 keping salinannya


|| Berita Terkini | Mengenai BruINR | Struktur Organisasi | Melawat | Bekerja | Menuntut di Brunei | Dokumen dan Pasport Perjalanan ||

|| Pendaftaran Kebangsaan | Laman Imigresen Lain | Maklumbalas ||

|| Halaman Utama | Kerajaan | Kementerian dan Jabatan | Mengenai Brunei | Berita On-line | Hubungan | Halaman Berkaitan ||