Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pengumuman

MAKLUMAT PENGEMASKINIAN OPERASI KAUNTER-KAUNTER PERKHIDMATAN ORANG RAMAI JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan sukacita memaklumkan bahawa maklumat kaunter-kaunter perkhidmatan dan kaedah-kaedah permohonan perkhidmatan di Ibu Pejabat dan Pejabat-Pejabat Cawangan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan adalah dengan ini dikemaskinikan sepertimana berikut:


PAGE 1.jpgPAGE 2.jpg

PAGE 3.jpg


PAGE 5.jpgPAGE 5.jpg

Attachments
Created at 07/06/2022 15:50 by Noorhayatul Shima Binti Mohd Radzuaan
Last modified at 07/06/2022 15:52 by Noorhayatul Shima Binti Mohd Radzuaan