HALAMAN UTAMA
TENTANG JIPK
HUBUNGI KAMI
MAKLUMAT TERKINI & BERITA
MUAT TURUN BORANG
STRUKTUR ORGANISASI
SEJARAH RINGKAS

PERKHIDMATAN
FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

Bahagian Pekerja Asing berfungsi dan bertanggung jawab dalam pengeluaran Visa/Pas Kerja kepada Warganegara Asing yang bekerja di Negara ini dan Pengeluaran Visa/Pas Tanggungan.Di samping itu, bahagian ini diberi tanggungjawab untuk mengendalikan pekerja asing yang bekerja di negara ini termasuk tanggungannya seperti; kebenaran Pas Kerja/Tanggungan (jika ada), Visa Kerja dan Tangunggan, Visa Masuk Semula (Re-Entry Visa), Pembatalan dan sebagainyaBAHAGIAN PEKERJA ASING
DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIKEHENDAKI DALAM PROSES PERMOHONAN
1. KEPERLUAN BAGI PERMOHONAN BARU VISA/PAS KERJA

2. PERMOHONAN ENDORSMEN BAGI:-


KLIK UNTUK MUAT TURUN BORANG KEPERLUAN PERMOHONAN

BAYARAN FAKS BAGI PERWAKILAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM DI LUAR NEGARA
Hak Cipta Terpelihara© Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
Tarikh dikemaskini: 29 Jun 2009
Sesuai dipapar menggunakan:
Mozilla Firefox dengan resolusi 800x600

3. PERMOHONAN PENYAMBUNGAN
4. PERMOHONAN UNTUK PEMBATALAN BAGI PERMOHONAN BARU YANG TELAH DILULUSKAN (PERKHIDMATAN PERSENDIRIAN SAHAJA)

Maklumat yang dikehendaki:
1. Surat Permohonan Pengesahan Pembatalan dari Majikan
2. Borang Pengesahan Pembatalan
3. Salinan Kebenaran Pas Kerja

SEKTOR SWASTA

PERSENDIRIAN (PEMBANTU RUMAH, PEMANDU & TUKANG KEBUN
PAS TANGGUNGAN
KERAJAAN
Maklumat yang dikehendaki:

 • Surat Permohonan dari majikan
 • Borang 23
 • Borang Visa (Warganegara Malaysia  dan Singapura dikecuali)
 • 2 Keping gambar berukuran pasport
 • Bur 500 dan Lesen Pengambilan 
 • Pekerja Asing
 • Cap Pembayaran/Jaminan Bank Deposit Pekerja

Maklumat yang dikehendaki:

 • Surat Permohonan dari majikan
 • Borang 23
 • Borang Visa (Warganegara     Malaysia dan Singapura dikecuali)
 • Salinan Pasport Pekerja
 • 2 Keping gambar berukuran pasport
 • Lesen Buruh (salinan dan asal)
 • Pembatalan Pas Kerja Pembantu rumah (jika pernah memohon)
 • Salinan lesen memandu dari   Jabatan Buruh (bagi yang dikenakan bayaran sahaja)
 • Cap Pembayaran / Pengecualian            deposit kerja dari Jabatan Buruh.

Maklumat yang dikehendaki:

 • Surat sokongan dari majikan
 • Surat Permohonan Pas
 • Tanggungan dari Pemohon (2 salinan)
 • Borang 25
 • Borang Visa (Warganegara  Malaysia dan Singapura  dikecuali)
 • Salinan Kad Pengenalan     (Warganegara Malaysia dan Singapura sahaja)
 • 2 Keping gambar berukuran pasport
 • Salinan Sijil Nikah
 • Salinan Paport Pemohon
 • Salinan Sijil Kelahiran (Bagi Kanak-kanak sahaja)
 • Slip Gaji Penjamin (3 bulan kebelakangan)
 • Bur 500/Bur 555 dan Kontrak
 • Pekerjaan Penjamin
 •    Salinan Pasport Ayah

Maklumat yang dikehendaki:

 • Salinan surat/memo dari Jabatan Kerajaan atau lantikan jawatan
 • Borang 23
 • Surat Permohonan Pas Kerja dari Pemohon
 • Borang Visa (Warganegara Malaysia dan Singapura dikecualikan)
 • 2 Keping gambar berukuran pasport
 • Salinan Pasport Pemohon
 • Salinan Kad Pengenalan     (Warganegara Malaysia dan Singapura sahaja)
SEKTOR SWASTA

PERSENDIRIAN (PEMBANTU RUMAH, PEMANDU & TUKANG KEBUN
KERAJAAN
PAS TANGGUNGAN
Maklumat yang dikehendaki:

 • 1. Surat permohonan bagi endorsmen Pas Kerja dari majikan
 • 2. Borang 'A'
 • 3. Lesen Pengambilan Pekerja Asing dan Bur 500
 • 4. X-Ray dan slip pemeriksaan darah
 • 5. Salinan Kontrak Pekerjaan
 • 6. Borang Senarai Daftar
 • 7. Salinan Surat Kebenaran Pas Kerja
 • 8. Pasport Pekerja

Maklumat yang dikehendaki:

 • 1. Surat bagi endorsmen Pas Kerja dan Majikan
 • 2. Borang 'A'
 • 3. Lesen Pengambilan Pekerja Asing
 • 4. X-Ray dan Slip Pemeriksaan Darah
 • 5. Salinan Kontrak Pekerjaan

Maklumat yang dikehendaki:

 • 1. Memo/Surat bagi endorsmen Pas Kerja dari Jabatan / Kementerian
 • 2. Salinan Surat Memo atau Lantikan Jawatan
 • 3. Borang 'A'
 • 4. X-Ray dan Slip Pemeriksaan Darah
 • 5. Salinan Kontrak Pekerjaan

Maklumat yang dikehendaki:

 • 1. Surat Permohonan Endorsmen Pas Tanggungan dari Penjamin
 • 2. Salinan Surat kebenaran dan Pas Tanggungan dari Jabatan Imigresen
 • 3. Borang 'A'
 • 4. Borang Daftar Pas Tanggungan
 • 5. Pasport Pemohon
 • 6. Bur 500/555 Penjamin (sektor Kerajaan dikecualikan)
 • 7. Salinan Kontrak Pekerjaan

PAS KERJA (SEKTOR SWASTA)

PAS KERJA PERSENDIRIAN (PEMBANTU RUMAH, PEMANDU & TUKANG KEBUN
PAS KERJA KERAJAAN
PAS TANGGUNGAN
Maklumat yang dikehendaki:

 • Surat Permohonan Penyambungan Pas Kerja dari Majikan
 • Borang 23
 • Borang Senarai Pekerja
 • X-Ray dan Slip Pemeriksaan Darah
 • Salinan Kontrak Pekerjaan
 • Pasport Pekerja
 • Sertakan Bur 555 dan Lesen Pengambilan Pekerja Asing (Asal dan Salinan)

Maklumat yang dikehendaki:

 • Surat Permohonan Penyambungan Pas kerja dari majikan
 • Borang Penyambungan Pas Pekerja
 • X-Ray dan Slip Pemeriksaan Darah (kanak-kanak dikecualikan)
 • Pasport Pekerja
 • Salinan Kontrak Pekerjaan Penjamin
 • Lesen Pengambilan Pekerja Asing (Asal dan Salinan)


Maklumat yang dikehendaki:

 • Memo/Surat Penyambungan Pas Kerja dari Jabatan/Kementerian
 • Salinan Surat Kebenaran Pas Kerja dari Jabatan Imigresen
 • Borang 'A'
 • X-Ray dan Slip Pemeriksaan Darah
 • Salinan Kontrak Kerajaan
 • Pasport Pekerja

Maklumat yang dikehendaki:

 • Salinan surat/memo dari Jabatan Kerajaan atau lantikan jawatan
 • Borang 23
 • Surat Permohonan Pas Kerja dari Pemohon
 • Borang Visa (Warganegara Malaysia dan Singapura dikecuali)
 • 2 Keping gambar berukuran pasport
 • Salinan Pasport Pemohon
 • Salinan Kad Pengenalan     (Warganegara Malaysia dan Singapura sahaja)
PAS KERJA (SEKTOR SWASTA)

PAS KERJA PERSENDIRIAN  (PEMBANTU RUMAH, PEMANDU & TUKANG KEBUN)
PAS KERJA KERAJAAN
PAS TANGGUNGAN
Maklumat yang dikehendaki:

 • Surat Permohonan Pembatalan dari Majikan
 • Pasport Pekerja (Asal dan Salinan)
 • Tiket Penerbangan Pulang (Asal dan Salinan)
 • Kad Pengenalan Brunei hendaklah dikembalikan

Maklumat yang dikehendaki:

 • Surat Permohonan Pembatalan dari Majikan
 • Pasport Pekerja (Asal dan Salinan)
 • Tiket Penerbangan Pulang (Asal dan Salinan)
 • Kad Pengenalan Brunei hendaklah dikembalikan

Maklumat yang dikehendaki:

 • Memo Pembatalan Pas Kerja dari Jabatan/Kementerian
 • Pasport Pekerja (Asal dan Salinan)
 • Tiket Penerbangan Pulang (Asal dan Salinan)
 • Kad Pengenalan Brunei hendaklah dikembalikan
Maklumat yang dikehendaki:

 • Surat permohonan Pembatalan dari Majikan
 • Pasport pemohon (Asal dan Salinan)
 • Tiket Penerbangan Pulang (Asal dan Salinan)
 • Kad Pengenalan Brunei hendaklah dikembalikan
5. PERMOHONAN UNTUK PEMBATALAN BAGI:-
6. BAGI PEKERJA YANG PULANG KE NEGARA ASALNYA (SAMA ADA BERCUTI, URUSAN KELUARGA DLL) KETIKA PAS KERJANYA MASIH SAH, KEMUDIAN PEKERJA TERSEBUT TIDAK KEMBALI SEMULA KE NEGARA INI PADA MASA YANG DITENTUKAN, MAKA MAJIKAN BOLEHLAH MEMOHON PENGESAHAN PEMBATALAN PAS KERJA.

Maklumat yang dikehendaki:
1. Surat Permohonan Pengesahan Pembatalan dari Majikan
2. Borang Pengesahan Pembatalan
3. Salinan Kebenaran Pas Kerja
4. Salinan Tiket Pulang
5. Kad Pengenalan Brunei hendaklah dikembalikan (jika belum dikembalikan)