HUBUNGI KAMI
MAKLUMAT TERKINI & BERITA
MUAT TURUN BORANG
HALAMAN UTAMA
STRUKTUR ORGANISASI
SEJARAH RINGKAS
TENTANG JIPK

PERKHIDMATAN
BAHAGIAN PENDAFTARAN KELAHIRAN, KEMATIAN DAN ANAK ANGKAT
PENGENALAN

Bahagian Pendaftaran Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat adalah salah satu bahagian yang terpenting di JIPK. Fungsi utama bahagian ini adalah mengeluarkan SIJIL KELAHIRAN, SIJIL KEMATIAN dan SIJIL PENDAFTARAN ANAK ANGKAT.
2. KEMATIAN- BAB 12(3)

2.1. TEMPOH MELAPOR/MENDAFTAR


2.2. SIAPA YANG BERHAK MELAPORKAN/MENDAFTARKAN

2.3. TEMPAT MELAPOR/MENDAFTARK

Mengikut kawasan dan daerah di mana kematian tersebut berlaku.

2.4. KATEGORI PENDAFTARAN KEMATIAN:

 1. Kematian yang mempunyai PENGESAHAN DOKTO/PEGAWAI PERUBATAN. [Kematian di rumah sakit atau klinik-klinik kesihatan Kerajaan]
 2. Kematian TANPA PENGESAHAN DOKTOR iaitu kematian di rumah/tempat kediaman dan sebagainya.

2.5 DOKUMEN YANG DISERTAKAN
 1. Borang 'F' (Pengesahan Kematian)
 2. Kad Pengenalan Simati (akan dikembalikan ke Bahagian Kad Pengenalan)
 3. Pasport Simati (bagi Warganegara Asing)
 4. Sijil Kelahiran Simati
 5. Kad Pengenalan Pelapor.

 1. Surat Pengesahan Kematian dari Penghulu/Ketua Kampung dimana kematian berlaku
 2. Kad Pengenalan Simati (akan dikembalikan ke Bahagian Dokumen Perjalanan)
 3. Sijil Kelahiran Simati
 4. Kad Pengenalan Pelapor
 5. Kad Pesakit Luar Simati
1. KELAHIRAN - BAB 12(1)

1.1. TEMPOH MENDAFTAR


1.2. SIAPA YANG BERHAK MELAPORKAN/MENDAFTARKAN


1.3. TEMPAT MELAPOR/MENDAFTAR

Setiap kelahiran mestilah dilaporkan mengikut kawasan dan daerah dimana kelahiran tersebut berlaku.

1.4. DOKUMEN YANG DISERTAKAN

Borang Kenyataan Beranak dari Pihak Hospital/Klinik.

1.4.1 DOKUMEN AYAH DAN IBU KEPADA ANAK DAMIT:

1.4.2. DOKUMEN TAMBAHAN:

1.4.3. DOKUMEN TAMBAHAN YANG PERLU DISERTAKAN:

 • Jika ayah anak damit adalah Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia di bawah Bab 4(1)(b), 4(1)(c)(ii), 4(1)(d), 4(1)(e), 5(1), 6(1) dan 8(1)- [Untuk proses Pengesahan Taraf Kerakyatan- cop endos di belakang Sijil Kelahiran)

1.4.3.1 DOKUMEN AYAH dan IBU KEPADA ANAK DAMIT:

1.4.3.2. DOKUMEN NENEK KEPADA ANAK DAMIT:

1.4.3.3. DOKUMEN TAMBAHAN:

 

 

 

3. CABUTAN SALINAN SAH SIJIL KELAHIRAN/KEMATIAN - BAB 10 (1)(2)

Dokumen - Dokumen diperlukan:4. PENDAFTARAN ANAK-ANAK ANGKAT- BAB 6(1)

Bermula pada 12hb Februari 2001, permohonan dan proses pendaftaran anak-anak angkat diambil oleh Mahkamah Syariah yang digelar sebagai 'Perintah Pendaftaran Kanak-Kanak Dalam Islam, 2001' dan 'Mahkamah Sivil yang digelar Perintah Pendaftaran Anak-Anak Angkat (Pindaan), 2001'.

Ini bermakna, semua permohonan untuk mendaftar anak angkat mestilah dihadapkan kepada pihak Mahkamah Syariah bagi yang beragama Islam dan Mahkamah Sivil bagi yang bukan beragama Islam.

Setelah pihak Mahkamah mengeluarkan Perintah Kekal/Adoption Order kepada pemohon, barulah permohonan anak angkat tersebut didaftarkan di bahagian Pendaftaran Kelahiran, Kematian dan Anak Angkagt. Bahagian ini hanya mengeluarkan Sijil Pendaftaran Anak Angkat

DOKUMEN DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN SEMASA PENDAFTARAN ANAK ANGKAT:


TEKAD PEMEDULIAN ORANG RAMAI
Sijil Kelahiran Biasa 5 Hari*
Sijil Kelahiran bersama cop endos di belakang Sijil Kelahiran 8 hari*
Sijil Kematian dengan Pengesahan Doktor 5 hari*
Sijil Kematian tanpa Pengesahan Doktor 21 hari*
Cabutan Salinan Sah Sijil Kelahiran/Kematian 5 hari*
Nota: i. TPOR di atas hanya bagi permohonan yang tiada masaalah berbangkit ii. * waktu bekerja
Hak Cipta Terpelihara© Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
Tarikh dikemaskini: 29 Jun 2009
Sesuai dipapar menggunakan:
Mozilla Firefox dengan resolusi 800x600

5. PERKHIDMATAN TAMBAHAN

5.1 PERKHIDMATAN BARU DUA DALAM SATU::

Iaitu penerimaan permohonan Sijil Kelahiran dan sekaligus penerimaan permohonan pengesahan Taraf Kerakyatan (cop endos dibelakang sijil kelahiran)

Bermula pada 8hb April, pihak jabatan telah mula memperkenalkan perkhidmatan baru 2 dalam 1, melalui projek Kumpulan Kerja Cemerlang (KKC) antara dua bahagian yang bergabung iaitu BAHAGIAN PENDAFTARAN KELAHIRAN, KEMATIAN DAN ANAK ANGKAT dan BAHAGIAN PENDAFTARAN TARAF KEBANGSAAN (WARGANEGARA).

Dalam projek ini, penumpuan diberikan kepada anak damit yang baru dilahirkan secara biasa yang mana ayahnya adalah Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia di bawah Bab 4(1)(b), 4(1)(c)(ii), 4(1)(d), 4(1)(e), 5(1), 6(1) dan 8(1).

Penerimaan permohonan bagi kedua-dua perkhidmatan dilakukan di BAHAGIAN PENDAFTARAN KELAHIRAN, KEMATIAN DAN ANAK ANGKAT tetapi proses permohonan adalah berasingan iaitu:

1- Proses permohonan pendaftaran/pengeluaran sijil kelahiran dilakukan di BAHAGIAN PENDAFTARAN KELAHIRAN, KEMATIAN DAN ANAK ANGKAT

2- Proses permohonan Pengesahan Taraf Kerakyatan (mencop endos di belakang sijil kelahiran dilakukan di BAHAGIAN PENDAFTARAN TARAF KEBANGSAAN (WARGANEGARA)